Bibeldiskusjon

Behovet

Veldig mange, enten de har en tro eller de ikke har det, er nysgjerrige på Bibelen, hva den sier og ikke sier og om det er mulig å følge det som står der.

Samtidig er det ikke alltid like lett å finne et godt forum hvor det å kunne utveksle tanker om ulike temaer, kan gjøres i en uformell og lett tilgjengelig, setting.

Jeg ønsker med Bibeldiskusjon å tilby et lavterskeltilbud til folk, uavhengig av alder, kjønn og trosmessig ståsted.

Abonnér på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om Bibeldiskusjon:

[mc4wp_form id=»21″]

Bakgrunn

I høst opprettet jeg en konto på Instagram for folk som har en tro, men som ønsker en uformell arena til, der de kan prate om sin tro over en kopp kaffe, kunne møtes.

Initiativet ble veldig godt mottatt, men det ble også åpenbart et nytt behov, nemlig de som ikke har en tro, men som er nysgjerrige på Bibelen og hva det å ha en tro innebærer.

Muligheten i sosiale medier

Med bakgrunn innenfor blant annet digital markedsføring, så jeg et potensiale for det å bruke sosiale medier også til å skape et engasjement og en interesse for trosspørsmål for folk rundt meg.

Løsningen

Med Bibeldiskusjon så ønsker jeg å senke terskelen for å diskutere og utveksle tanker rundt aktuelle temaer som vi alle er opptatt av uavhengig av trosmessig ståsted.

Et par tidlige kvelder i måneden, treffes vi på en rolig kafe i Oslo sentrum, hvor jeg leder en enkel diskusjon. Kveldens tema belyses også fra Bibelen, men krever ingen forkunnskaper derfra. Derimot håper jeg å vekke litt engasjement og nysgjerrighet for hva denne boka faktisk sier om ulike tema!

Jeg forsøker å bytte litt på hvilke ukedager vi treffes, slik at det skal være mulig for alle å bli med.

Jeg oppmuntrer folk til å sende meg en sms eller ringe meg om de lurer på noe eller har lyst til å treffes.

Uavhengig og økumenisk

Dette skal være et tilbud til alle med eller uten en kristen tro, helt uavhengig av alder, bakgrunn eller kirketilhørighet.

Abonnér på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om Bibeldiskusjon:

[mc4wp_form id=»21″]

© BIBELDISKUSJON.NO 2022